≡ Menu

Iman – Percaya Kepada ALLAH

 • Kerja Part-time & Full time diperlukan !! ==>> LIHAT SINI
 • IMAN : Percaya dengan hati, menyebut dengan lidah dan melakukan dengan anggota.

  Rukun Iman :

  1 – Percaya kepada ALlah
  2 – Percaya kepada Malaikat
  3 – Percaya kepada Kitab-kitab
  4 – Percaya kepada Rasul
  5 – Percaya kepada Hari Qiamat
  6 – Percaya kepada Qada’ dan Qadar Allah.

  PERCAYA KEPADA ALLAH

  Percaya Kepada Allah : Mengetahui sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil dan yang harus bagi ALlah. Wajib taat dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.

  Sifat-sifat yang wajib bagi Allah: Wajib kita percaya bahawa Allah Taala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya tetapi wajib diketahui sebanyak 20 sifat.

  Sifat Wajib Bagi ALLAH

  Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh orang-orang Islam yang terkandung di dalam al-Quran berjumlah 20 sifat. Termasuk juga sifat-sifat Mustahil yang wajib diketahui.

  BIL : 1
  SIFAT WAJIB : WUJUD
  MAKNA : Ada
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu ada. Mustahil Allah itu tiada.

  BIL : 2
  SIFAT WAJIB :QIDAM
  MAKNA : Sedia
  SIFAT MUSTAHIL : Allah itu sedia ada. Mustahil didahului oleh Adam (tiada)

  BIL : 3
  SIFAT WAJIB : BAQA
  MAKNA : Kekal
  SIFAT MUSTAHIL : Allah itu bersifat kekal. Mustahil ia dikatakan fana (binasa)

  BIL : 4
  SIFAT WAJIB : MUKHALAFATUHU LILHAWADIS
  MAKNA : Tidak sama dengan yang baharu
  SIFAT MUSTAHIL : Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat yang baharu yakni dijadikan dan dihancurkan. Mustahil bersamaan dengan yang baharu.

  BIL : 5
  SIFAT WAJIB : QIYAMUHUU BINAFSIH
  MAKNA : Berdiri dengan dirinya sendiri
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu bersendiri. Mustahil tidak berdiri dengan dirinya sendiri atau berdiri pada lainnya.

  BIL : 6
  SIFAT WAJIB : WAHADAANIYAT
  MAKNA : Esa
  SIFAT MUSTAHIL : Allah itu Maha Esa Dzat-Nya, Esa sifat-Nya dan esa juga perangai-Nya. Mustahil ia mempunyai Dzat, sifat dan perangai yang berbilang-bilang.

  BIL : 7
  SIFAT WAJIB : QUDRAT
  MAKNA : Kuasa
  SIFAT MUSTAHIL : Alah Taala itu Maha Berkuasa. Mustahil Allah itu lemah atau tidak berkuasa.

  BIL : 8
  SIFAT WAJIB : IRADAT
  MAKNA : Menentukan
  SIFAT MUSTAHIL : Allah itu Menentukan segala-galanya. Mustahil Allah Taala itu terpaksa dan dipaksa.

  BIL : 9
  SIFAT WAJIB : ILMU
  MAKNA : Mengetahui
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu amat mengetahui segala-galanya. Mustahil Allah tidak mengetahui.

  BIL : 10
  SIFAT WAJIB : HAYAT
  MAKNA : Hidup
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu sentiasa hidup yakni sentiasa ada. Mustahil Allah Taala itu tiada atau mati.

  BIL : 11
  SIFAT WAJIB : SAMA’
  MAKNA : Mendengar
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu tidak tuli (pekak). Mustahil Allah tuli atau tidak mendengar.

  BIL : 12
  SIFAT WAJIB : BASAR
  MAKNA : Melihat
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu sentiasa melihat. Mustahil Allah Taala itu buta.

  BIL : 13
  SIFAT WAJIB : KALAM
  MAKNA : Berkata-kata
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkata-kata. Mustahil Allah Taala itu tidak bercakap atau bisu.

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

  BIL : 14
  SIFAT WAJIB : QOODIRUN
  MAKNA : Maha Kuasa
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu amat berkuasa sifatnya. Mustahil bagi Allah memiliki sifat lemah atau tidak berkuasa.

  BIL : 15
  SIFAT WAJIB : MURIIDUN
  MAKNA : Menentukan
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkuasa menentukan apa yang dikehendakinya. Mustahil sifatnya terpaksa atau dipaksa.

  BIL : 16
  SIFAT WAJIB : AALIMUN
  MAKNA : Maha Mengetahui
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu maha mengetahui. Mustahil Allah Taala itu jahil atau tidak mengetahui.

  BIL : 17
  SIFAT WAJIB : HAYUUN
  MAKNA : Hidup
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu Maha Hidup dan menghidupkan alam ini. Mustahil pula Allah itu mati.

  BIL : 18
  SIFAT WAJIB : SAMI’UN
  MAKNA : Mendengar
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu maha mendengar. Mustahil jika Allah Taala tidak mendengar atau tuli.

  BIL : 19
  SIFAT WAJIB : BASIIRUN
  MAKNA : Melihat
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu melihat semua kejadian di muka bumi. Mustahil jika sifat Allah itu tidak melihat atau buta.

  BIL : 20
  SIFAT WAJIB : MUTAKALLIMUN
  MAKNA : Maha Berkata-kata
  SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkata-kata. Mustahil jika Allah Taala bisu atau tidak boleh berkata-kata.

  Sifat-sifat yang harus bagi Allah Ta’ala : Harus bagi Allah Ta’ala menjadikan segala kejadian atau meninggalkannya.

  Allah telah berfirman dalam Al-Quran:

  “Dialah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan nyata. Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiadaTuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja Yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, Yang mengurniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, Dialah Allah yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk rupa, Yang Mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi, Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
  al-Hasyr [59]:22-24

  Adanya alam ini dan bermacam makhluk menjadi saksi akan adanya Khalik sebagai Penciptanya, yaitu Allah. Akal manusia juga mengakui bahawa tiada sesuatu yang wujud tanpa ada yang menciptakannya. Adanya sistem yang teratur rapi di alam semesta ini juga menunjukkan bahawa ada yang mentadbir dan mengaturnya. Semuanya tunduk pada hukum Allah (sunnatullah), dan terikat olehnya. Sebagaimana penciptaan manusia dari nuftah yang akhirnya membentuk manusia yang tiada yang lain ikut campur dalam penciptaannya dan perkembangannya. Begitu juga dengan peredaran bintang dalam garis edarnya, andainya ada satu sahaja bintang yang keluar dari garisnya, nescaya alam ini akan hancur.

  Penyembahan dan ketaatan hanya layak ditujukan kepada Allah tidak kepada yang lain. Sebagaimana firman Allah:

  “Sesugguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.”
  al-Anbiya [21]:92

  Dunia Maklumat

  { 0 comments… add one }

  Leave a Comment