≡ Menu

Perhatian Buat Kaum Wanita-Darah Istihadhah

 • Kerja Part-time & Full time diperlukan !! ==>> LIHAT SINI
 • Blood

   

  Haid dan nifas adalah darah yang biasa dialami oleh kaum wanita samada yang belum berkahwin atau yang sudah berkahwin. Akan tetapi darah istihadhah jarang dialami oleh kaum wanita. Ramai yang keliru mengenai darah istihadhah samada adalah ianya mempunyai kaitan antara darah haid dan nifas ataupun tidak.

  -APAKAH ITU DARAH ISTIHADHAH?

  Istihadhah ialah perkataan Arab yang bermaksud darah penyakit yang keluar atau mengalir dari bawah rahim seorang perempuan. Menurut Imam ar-Ramli, seorang ulama Mazhad As-Syafie, istihadhah ialah darah yang dilihat oleh seorang perempuan selain daripada darah haid dan nifas, samada darah tersebut bersambung dengan darah haidh dan nifas ataupun tidak. Perempuan yang dalam keadaan keluar darah istihadhah dikatakan sebagai mustahadhah. Bagi perempuan seperti ini adalah harus berubat atau mencari ubat, kerana darah yang keluar adalah darah penyakit.

   

  Darah istihadhah ialah darah yang keluar bukan pada masa haid dan juga nifas. Darah istihadhah merangkumi;

   

  a) Darah yang keluar sebelum umur kemungkinan haid iaitu sembilan tahun mengikut jumhur ulamak.

  b) Darah yang keluar kurang dari tempoh minima haid iaitu sehari semalam mengikut mazhab Syafi’ie.

  c) Darah yang keluar melebihi tempoh maksima haid atau melebihi tempoh kebiasaan haid.

  d) Darah yang melebihi tempoh maksima nifas.

  e) Darah yang keluar dari wanita yang hamil mengikut pandangan jumhur ulamak selain mazhab Syafi’ie.

  f) Darah yang keluar melebihi umur putus haid

   

  Darah istihadhah tidak turun dari rahim sebagaimana darah haid atau nifas, akan tetapi keluar dari urat yang dipanggil al-‘Azil. Menurut mazhab Syafi’ie, sifat darah istihadhah ini adalah cair dan ianya berwarna merah terang di antara warna merah dan kuning.

   

  -WAKTU DARAH ISTIHADHAH-

  Darah istihadhah itu boleh jadi keluar atau mengalir sebelum hari-hari haidh atau nifas atau bersambung selepas darah haidh atau nifas atau ia keluar pada hari-hari yang bukan kebiasaan hari haidh atau nifas. Sebagai contoh darah yang keluar daripada kanak-kanak perempuan yang berumur 7 tahun. Menurut pengarang kitab Hasyiyah I‘anah ath-Thalibin jika berlaku demikian, ia adalah darah istihadhah, kerana menurut kebiasaan kanak-kanak perempuan yang didatangi haidh sekurang-kurangnya berumur 9 tahun qamariyah.

   

  -PERSOALAN DAN KEKELIRUAN DARAH ISTIHADHAH-

  Persoalan dan kekeliruan mengenai istihadhah seringkali dikaitkan dengan haidh, kerana kebiasaannya darah istihadhah keluar sebelum atau selepas darah haidh.

   

  1. Wanita yang mengalami masalah istihadhah, ia hendaklah menunggu masuk waktu barulah mengambil wudhuk jika ingin mengerjakan solat fardhu atau solat sunat yang berwaktu. Tidak harus ia mengambil wudhuk sebelum masuknya waktu kerana wudhuknya hanyalah wudhuk darurat dan sesuatu yang dilakukan kerana darurat hendaklah dilakukan apabila tiba waktunya.

   

  2. Menurut mazhab Syafi’ie; satu wudhuk hanya untuk satu solat fardhu sahaja. Jika ia ingin mengerjakan berbilang-bilang solat fardhu (seperti solat qadha, nazar atau menjamakkan) ia wajib mengulangi wudhuknya. Adapun solat-solat sunat, harus ia mengerjakan seberapa banyak solat sunat yang diingini dengan satu wudhuk. Namun menurut mazhab Hanafi dan Hanbali; harus ia mengerjakan dengan satu wudhuk seberapa banyak solat fardhu yang dikehendaki, iaitu tiada beza dengan solat sunat.[Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, Syeikh ‘Abdurrahman al-Jazairi]

   

  3. Sebelum mengambil wudhuk ia hendaklah membasuh kemaluannya dengan sempurna, kemudian membalutnya dengan kain atau sebagainya sekadar yang termampu (untuk membendung darah dari keluar sekadar terdaya). Setelah itu, hendaklah ia segera mengambil wudhuk.

   

  4. Ketika mengambil wudhuk hendaklah ia berniat untuk mengharuskan solat, bacaan al-Quran atau ibadah-ibadah lain yang mensyaratkan wudhuk. Contohnya; ia meniatkan di dalam hati; “Sahaja aku mengambil wudhuk untuk solat kerana Allah Taala”. Tidak harus semasa mengambil wudhuk ia berniat untuk mengangkat hadas kerana hadasnya tidak akan terangkat selama darah sentiasa mengalir keluar dari kemaluannya kerana perkara tersebut membatalkan wudhuk.

   

  5. Setelah selesai wudhuk hendaklah ia segera menunaikan solat tanpa menangguh lagi.

   

  6. Sebahagian ulamak mengharuskan wanita yang menghadapi masalah istiadhah menjamakkan dua solat dengan sekali wudhuk iaitu menjamakkan zohor dan asar atau maghrib dan isyak. Ini kerana Rasulullah s.a.w. pernah menyuruh Hamnah binti Jahsyi r.a. yang mengalami masalah istihadhah menjamakkan dua solatnya dengan sekali mandi sebagaimana baginda pernah menyuruh Sahlah binti Sahal r.a. berbuat yang sama.

   

  -KEDUDUKAN WANITA MENGENAI DARAH ISTIHADHAH-

   

  Mereka adalah seperti wanita yang suci kerana darah yang keluar dari faraj mereka tidak dianggap oleh Syarak sebagai darah haid, tetapi darah penyakit atau istihadhah. Kerana itu, mereka wajib menunaikan solat dan berpuasa serta diharuskan bagi mereka perkara-perkara yang dilarang ke atas wanita yang haid (yakni tawaf, sujud, membaca al-Quran, I’tikaf, bersetubuh dengan suami dan sebagainya).

   

  Oleh demikian, wanita Istihadhah wajib mandi apabila menyedari bahawa hari-hari haidnya telah tamat sekalipun darah masih keluar dari kemaluannya (yakni darah istihadhah). Hukum ini telah menjadi ijmak ulamak berdalilkan arahan Rasulullah s.a.w. kepada Fatimah binti Abi Hubaiysh r.a. (yang menghadapi masalah istihadhah); “…..tinggalkan solat hanya pada hari-hari kamu biasa kedatangan haid padanya, kemudian (apabila habis hari-hari tersebut), hendaklah kamu mandi dan tunaikanlah solat”.

   

  -CARA MEMBEZAKAN ANTARA DARAH HAID DAN DARAH ISTIHADHAH JIKA SEORANG WANITA MENGALAMI MASALAH KELUAR DARAH BERTERUSAN ATAU MELEBIHI TEMPOH KEBIASAAN HAID-

   

  Terdapat 3 kaedah untuk membezakan darah haid dan darah istihadhah berdasarkan hadith Rasulullah s.a.w:

   

  1. Merujuk hari kebiasaan haid

   

  Berdasarkan sabda Nabi s.a.w. wanita yang pertama kali keluar darah istihadhah hendaklah merujuk kepada hari kebiasaan haidnya (darah-darah yang keluar pada hari-hari kebiasaan haid adalah darah haid dan darah yang keluar pada hari berikutnya adalah istihadhah). Perkara ini berpandukan hadis dari ‘Aisyah r.a. yang menceritakan;

   

   

  “Fatimah binti Abi Hubaisyh r.a telah mengadu kepada Nabi s.a.w.; ‘Sesungguhnya aku kedatangan haid tanpa putus-putus. Apakah aku perlu meninggalkan solat?” Nabi s.a.w. menjawab; ‘Tidak. Sesungguhnya itu adalah darah dari urat (عرق), bukan darah haid. (Oleh demikian, janganlah kamu tinggalkan solat pada keseluruhan hari datangnya darah itu), akan tetapi kamu tinggalkan solat hanya pada hari-hari kamu biasa kedatangan haid padanya, kemudian (apabila habis hari-hari tersebut), hendaklah kamu mandi dan tunaikanlah solat”.

  (Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim).

   

  Jadi, seorang wanita semasa menghadapi masalah tersebut, jika ia mengingati tempoh kebiasaan haidnya, hendaklah ia mengira bilangan hari haidnya mengikut tempoh kebiasaan tersebut dan darah yang keluar selepas tempoh itu dikira sebagai darah istihadhah dan ia tertakluk dengan hukum wanita istihadhah (bukan wanita haid atau nifas). Contohnya; jika ia biasa kedatangan haid selama tujuh hari, maka hendaklah ia menetapkan tempoh haidnya selama tujuh hari dan darah yang masih keluar selepas tujuh hari itu dikira istihadhah.

   

  2.Perbezaan darah haid dan darah istihadhah.

   

  Jika seorang wanita tidak mempunyai kebiasaan haid (kerana baru kedatangan haid atau melupai kebiasaan haidnya), hendaklah merujuk kepada perbezaan darah. Ianya berdasarkan hadis dari Saidatina Aisyah r.a. yang menceritakan;

   

   

  Fatimah binti Abi Hubaiysh r.a. menghadapi istihadhah, maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya; “Sesungguhnya darah haid adalah darah berwarna hitam yang dikenali (yakni ia mempunyai bau yang dikenali oleh kaum wanita). Oleh demikian, jika kamu melihat darah sedemikian, hendaklah kamu menahan diri dari menunaikan solat. Tetapi jika kamu melihat darah berwarna lain, maka ambillah wudhuk dan kerjakanlah solat”.

  (Riwayat Abu Daud, an-Nasai, Ibnu Hibban dan al-Hakim. ).

   

  Hadis di atas menjadi dalil bahawa diambil kira perbezaan sifat darah di mana jika bersifat dengan warna hitam, maka ia adalah haid dan jika tidak, maka ia adalah istihadhah.

   

  3.Hari kebiasaan haid kebanyakan wanita.

   

  Jika seorang wanita tidak mengetahui kebiasaan haidnya dan ia tidak dapat membezakan darah haid dan istihadhah (warna darah yang keluar adalah sekata), maka ketika itu ia hendaklah merujuk kepada kebiasaan haid kebanyakan wanita iaitu enam atau tujuh hari. Perkara ini merujuk kepada hadith Rasulullah s.a.w:

  Dari Hamnah binti Jahsyi r.a. yang menceritakan; Aku telah kedatangan haid yang banyak dan kuat. Lalu aku datang kepada Nabi s.a.w. untuk meminta fatwa dari baginda. Lalu baginda bersabda; “Sesungguhnya ia (bukanlah haid, tetapi) satu tindakan jahat dari Syaitan (hingga menyebabkan kamu lupa kebiasaan haid kamu). Oleh demikian, tetapkanlah tempoh haid kamu enam atau tujuh hari sahaja, kemudian mandilah….”

  (Riwayat Abu Dad, at-Tirmizi dan Ibnu Majah. ).

   

  -ADAKAH WAJIB BAGI WANITA MERUJUK KEPADA ULAMA’?

   

  Ya, wajib bagi wanita merujuk kepada ulama’. Imam Ibnul-Jauzi menulis dalam kitabnya “أحكام المرأة” (Hukum Hakam Wanita);

  Apabila berlaku kepada seorang wanita yang kedatangan haid keadaan-keadaan yang berbeza dengan kebiasaan haidnya, wajib ke atasnya menceritakan kepada para fuqahak pada setiap apa yang berlaku (untuk mendapat pandangan Syarak serta fatwa).m/s 42

   

  { 0 comments… add one }

  Leave a Comment