≡ Menu

Tempat-Tempat Kegemaran Syaitan

 • Kerja Part-time & Full time diperlukan !! ==>> LIHAT SINI
 • Syaitan dan iblis sememangnya merupakan makhluk Allah yang dilaknat. Sejak kesombongan iblis yang tidak mahu sujud kepada Nabi Adam a.s, Allah Taala telah mencampakkan iblis ke dalam neraka. Iblis juga bersumpah bahawa akan menggoda anak cucu Nabi Adam a.s. Dan di dunia ini, terdapat beberapa tempat yang menjadi kegemaran iblis dan syaitan berhimpun, berkumpul menggoda dan merosakkan hati-hati manusia agar terjebak ke dalam kancah maksiat dan dosa.

  Berikut adalah tempat-tempat yang banyak dikunjungi syaitan, di antaranya:

  1. TEMPAT ISTIREHAT UNTA

  Dari Abdullah bin Mughaffal r.a. berkata, bersabda Rasulullah SAW: “Solatlah kalian di tempat peristirahatan (kandang) kambing dan janganlah kalian solat di tempat peristirahatan (kandang) unta kerana sesungguhnya unta itu diciptakan dari syaitan.” [HR Ahmad (4/85), Ibnu Majah (769) dan Ibnu Hibban (5657) dan selainnya)]

  Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan di dalam “Majmu Fatawa” (19/41) ketika menjelaskan tentang penyebab dilarangnya solat di tempat peristirahatan unta. Yang benar bahawa penyebab (dilarangnya solat) di kamar mandi, tempat peristirahatan unta dan yang semisalnya adalah kerana itu adalah tempat-tempat para syaitan.

  2. TANDAS & BILIK MANDI

  Dari Zaid bin Arqam r.a., bahawa Rasulullah SAW, bersabda: “Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri (oleh para syaitan, pen), maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi, ucapkanlah “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan.” [Ahmad (4/373), Ibnu Majah (296), Ibnu Hibban ( 1406), Al Hakim (1/187)]

  الْخُبُثِ adalah syaitan laki-laki dan الْخَبَائِثِ adalah syaitan perempuan. Demikian banyak orang yang terkena gangguan jin adalah di tandas-tandas.

  3. LEMBAH-LEMBAH

  Sesungguhnya jin dan syaitan mengunjungi lembah-lembah dan tidak di pergunungan. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam “Majmu Fatawa” (19/33): “Lembah-lembah adalah tempatnya kaum jin kerana sesungguhnya mereka lebih banyak ditemukan di lembah-lembah daripada di dataran tinggi.”

  4. TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH / KOTORAN

  Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam “Majmu Fatawa” (19/41): “(Para syaitan) ditemukan di tempat-tempat bernajis seperti kamar mandi dan tandas, tempat sampah, kotoran serta perkuburan.”

  5. KAWASAN PERKUBURAN

  Telah datang dari hadis Abu Said Al Khudri r.a. bahawa Rasulullah SAW, bersabda: “Permukaan bumi itu semuanya masjid (boleh dijadikan tempat untuk bersolat, pen) kecuali perkuburan dan kamar mandi.” [HR Ahmad (3/83), Abu Daud (492), Tirmidzi (317), Ibnu Hibban (1699), Al Hakim (1/251)]

  Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan di dalam “Majmu Fatawa” (19/41) ketika berbicara tentang tempat-tempat jin: “Pada perkuburan itu terdapat sarana menuju kesyirikan sebagaimana perkuburan juga menjadi tempat mangkalnya para syaitan (Lihat ucapan beliau sebelumnya). Para syaitan menuntut orang yang hendak menjadi tukang sihir untuk selalu tinggal di perkuburan. Dan di sanalah para syaitan turun mendatanginya dan tukang sihir itu bolak balik ke tempat ini. Para syaitan menuntutnya untuk memakan sebahagian orang-orang mati.”

  6. TEMPAT YANG TELAH ROSAK & KOSONG

  Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam “Al Adab Al Mufrad” (579) dari Tsauban r.a. berkata: Rasulullah SAW, berkata kepadaku: “Janganlah kamu tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman kerana tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman itu seperti tinggal di kuburan.”

  Hadis ini hasan. Berkata lebih dari satu ulama bahawa Al Kufuur adalah tempat yang jauh dari pemukiman manusia dan hampir tidak ada seorang pun yang lalu di situ. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang disebutkan dalam “Majmu Fatawa” (19/40-41) ketika berbicara tentang jin: “Oleh kerana itu, (para syaitan) banyak ditemukan di tempat yang telah rosak dan kosong.”

  7. LAUTAN

  Dalam hadis Jabir r.a. berkata: Bersabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya iblis meletakkan singgahsananya di atas lautan (dalam riwayat lain di atar air) dan kemudian dia pun mengutus pasukannya.” [HR Muslim (2813)]

  Dan juga datang dari hadis Abu Musa r.a. yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya dan hadis ini sahih. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa lautan yang dimaksudkan ialah samudera “Al-Haadi” kerana di sanalah tempat berkumpulnya semua benua.

  8. CELAH-CELAH BUKIT

  Telah datang hadis Ibnu Sarjis r.a. dia berkata: Bersabda Rasulullah SAW: “Janganlah salah seorang diantara kalian kencing di lubang…”

  Mereka berkata kepada Qatadah: “Apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang?” Dia berkata: “Disebutkan bahawa itu adalah tempat tinggalnya jin”. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad (5/82), Abu Daud (29), An-Nasai (34), Al-Hakim (1/186) dan Al-Baihaqi (1/99). Lebih dari satu ulama yang membenarkan bahawa Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sarjis r.a. (Lihat kitab “Jami’ At Tahshiil.)

  Hadis ini disahihkan oleh Al-Walid Al-Allamah Al-Wadi’i dalam “Ash Shahih Al Musnad Mimma Laisa fii Ash Shahihain” (579).

  9. TEMPAT-TEMPAT KESYIRIKAN, BID’AH DAN MAKSIAT

  Para syaitan mengunjungi setiap tempat yang di dalamnya manusia melakukan kesyirikan, bid’ah dan kemaksiatan. Tidaklah dilakukan kebid’ahan dan penyembahan kepada selain Allah SWT, kecuali syaitan melakukan kejahatan yang cukup besar di dalamnya dan memesongkan para pelakunya.

  10. RUMAH-RUMAH YANG DIDALAMNYA MAKSIAT BERLELUASA

  Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.” [HR Bukhari (3226) dan Muslim (2106) dari hadis Abu Thalhah dan Aisyah Radhiyallahu ‘anhuma dan datang pula dari para sahabat yang lain).

  Jika malaikat tidak masuk ke dalam rumah, maka syaitanlah yang masuk kerana malaikat adalah tentara-tentara Allah SWT yang diutus untuk menjaga kaum mukminin dan menolak kemudaratan dari mereka. Termasuk kebodohan adalah jika seorang muslim mengusir malaikat dari rumahnya yang menyebabkan masuknya jin dan syaitan ke dalamnya. Maka makmurkanlah rumah itu dengan zikir kepada Allah SWT, ibadah serta membaca Al-Quran.

  Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai perkuburan kerana sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Surah Al-Baqarah.” (HR. Muslim (780), Ahmad (2/337), Tirmidzi (2877) dan selainnya).

  11. PASAR-PASAR

  Telah datang dari Salman r.a., berkata: “Janganlah engkau menjadi orang pertama yang masuk ke pasar jika engkau mampu dan jangan pula menjadi orang paling terakhir yang keluar darinya kerana pasar itu adalah tempat peperangan para syaitan dan di sanalah ditancapkan benderanya.” [HR Muslim (2451)]

  Ucapan ini memiliki hukum marfu (disandarkan kepada Rasulullah SAW, pen). Yang dimaksud dengan ا لمعر كة dalam kata ” معركة الشيطان ” adalah tempat peperangan para syaitan dan mereka menjadikan pasar sebagai tempat perang tersebut kerana dia mengalahkan majoriti penghuninya disebabkan kerana mereka lalai dari zikrullah dan gemar melakukan kemaksiatan.

  Dan ucapannya ” وبها ينصب رايته ” (dan dengannya dipasang benderanya), untuk menunjukkan perbuatan syaitan untuk melaga-lagakan sesama manusia. Oleh kerana itu, pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Allah SWT.

  Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar.” [HR Muslim (671)]

  Demikianlah syaitan-syaitan berkumpul di tempat-tempat yang di dalamnya banyak berlakunya perbuatan maksiat dan kemungkaran.

  12. JALAN-JALAN / LORONG-LORONG

  Dari Jabir r.a., bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Jika telah datang malam, maka cegahlah anak-anak kalian untuk keluar kerana sesungguhnya jin itu berkeliaran dan melakukan penculikan. Matikan lampu di saat tidur kerana sesungguhnya binatang fasik itu kadang-kadang menarik sumbu lampu sehingga membakar penghuni rumah tersebut.” [HR Bukhari (3303) dan Muslim (2012)]

  Wallahua’lam.

  { 0 comments… add one }

  Leave a Comment

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  %d bloggers like this: